filomila
privacy
Vereniging Grieks Koor Filomila hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Grieks Koor Filomila houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
In deze Privacy Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Verwerking van persoonsgegevens
 
1.  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Dit betreft de volgende doelstellingen:
a.  Persoonsgegevens van leden en andere direct betrokkenen:
-  administratieve doeleinden
-  interne communicatie vanuit Vereniging Grieks Koor Filomila
b.  donateurs en sponsors:
-  administratieve doeleinden
-  informeren over optredens en activiteiten van Vereniging Grieks Koor Filomila
 
Voor bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:
-  voornaam
-  tussenvoegsel
-  achternaam
-  naw-gegevens
-  telefoonnummer
-  e-mailadres
 
2.  Voor het verwerken van de genoemde persoonsgegevens wordt aan betrokkenen toestemming gevraagd.
 
3.  Voor het plaatsen van foto's op onze website en Facebookpagina van optredens en kooractiviteiten wordt aan betrokkenen toestemming gevraagd.
 
4.  Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden.
 
Bewaartermijn
Persoonsgegevens van leden worden bij opzegging van het lidmaatschap door de secretaris bewaard tenzij het vertrekkende lid aangeeft dit niet te willen.
Gegevens van donateurs en sponsors worden na opzegging verwijderd.
 
Beveiliging
Persoonsgegevens van de leden en andere direct betrokkenen worden op de website niet genoemd.
Deze worden lokaal en beveiligd op de computer van de voorzitter en de penningmeester bewaard, evenals de persoonsgegevens van donateurs en sponsors.
Alle personen die namens Vereniging Grieks Koor Filomila van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent persoonsgegevens
De toestemming die gegeven is voor het verwerken van persoonsgegevens kan worden ingetrokken.
Ook heb je recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Hiervoor kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens.
Leden, donateurs en sponsors die zich willen afmelden kunnen contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
 
Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.
 
Contactgegevens
 
Ineke van der Wiel, voorzitter Vereniging Grieks koor Filomila,
Emailadres: inekewiel@hotmail.com